Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych w bazie ERIF na koniec I kwartału 2022 r. wyniosła
999 162

Informacja o strukturze wszystkich zobowiązań w podziale na rodzaj i przedział wartości

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 2001 19 581 606 2 077 141 496,37 zł
200 - 500 zł 7 429 076 2 174 682 130,57 zł
500 - 1 000 zł 1 123 857 743 794 873,29 zł
1 000 - 3 000 zł 363 821 567 663 983,36 zł
3 000 - 10 000 zł 84 090 417 350 905,95 zł
powyżej 10 000 zł 24 054 1 198 341 526,76 zł
Razem 28 606 504 7 178 974 916,30 zł

1Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.

Zobowiązania negatywne

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 2001 4 800 427 031,38 zł
200 - 500 zł 3 260 1 105 499,76 zł
500 - 1 000 zł 37 876 28 096 263,01 zł
1 000 - 3 000 zł 71 935 131 633 415,15 zł
3 000 - 10 000 zł 60 760 315 818 128,67 zł
powyżej 10 000 zł 23 153 1 183 617 147,44 zł
Razem 201 784 1 660 697 485,41 zł

1Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.

Zobowiązania pozytywne

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 200 zł 19 576 806 2 076 714 464,99 zł
200 - 500 zł 7 425 816 2 173 576 630,81 zł
500 - 1 000 zł 1 085 981 715 698 610,28 zł
1 000 - 3 000 zł 291 886 436 030 568,21 zł
3 000 - 10 000 zł 23 330 101 532 777,28 zł
powyżej 10 000 zł 901 14 724 379,32 zł
Razem 28 404 720 5 518 277 430,89 zł

Podmioty gospodarcze w bazie danych ERIF BIG S.A.

  Zobowiązania negatywne Zobowiązania pozytywne Razem
Łączna liczba podmiotów gospodarczych1 94 139 923 394 999 1622
Udział % liczby podmiotów gospodarczych3 9,42% 92,42% 100%
Łączna liczba zobowiązań 201 784 28 404 720 28 606 504
Udział % liczby zobowiązań 0,71% 99,29% 100%
Łączna wartość zobowiązań 1 660 697 485,41 zł 5 518 277 430,89 zł 7 178 974 916,30 zł
Średnia liczba zobowiązań podmiotu gospodarczego 2,14 30,76 28,63
Średnia wartość zobowiązań podmiotu gospodarczego 17 640,91 zł 5 976,08 zł 7 185,00 zł

1Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr NIP w bazie danych.

2Różnica wynosi 18 371. Jest to liczba podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz informacje negatywne.

3W tym podmioty posiadające wyłącznie wpisy pozytywne (90,58%), wpisy negatywne (7,58%) oraz oba rodzaje wpisów jednocześnie (1,84%).

 Struktura bazy danych ERIF BIG S.A. według tytułów zadłużenia dla podmiotów gospodarczych