Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

List Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

nasza działalność polega na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych, a tych jest już w bazie ERIF ponad 140 mln zobowiązań, o wartości sięgającej 60 mld zł. Są to zarówno wpisy dotyczące niespłaconych zobowiązań konsumentów i firm w Polsce, jak i tych regulowanych terminowo. Jesteśmy jednym z największych i najczęściej angażowanych przez rynek dostawców danych i usług opartych o dane w wielu procesach operacyjnych, w szczególności dotyczących ryzyka kredytowego, zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej oraz w procesach sprzedażowych.

Automatyczne procesy raportowania i pobierania danych gospodarczych sprawiają, że ich zasób i struktura  zmieniają się w każdej sekundzie.  Z naszych danych i usług korzystają instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, organy administracji publicznej, instytucje samorządowe, jak i sami konsumenci. Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem naszych danych, a także koniecznością zapewnienia ciągłości procesów, stabilności i bezpieczeństwa, spełniających najwyższe standardy dla elektronicznej transmisji danych. Jesteśmy również i chcemy być w pełni transparentni w polityce komunikacyjnej dotyczącej bazy danych ERIF. 

Działalność ERIF, mimo iż skupia się wokół wirtualnego świata obrotu danymi gospodarczymi, jest bardzo bliska ludzi. To m.in. na podstawie naszych danych konsumenci weryfikują, czy określona firma lub osoba fizyczna nie jest zadłużona, zanim np. zdecydują się kupić swoje wymarzone mieszkanie u wybranego developera, wyjadą na wakacje z konkretnym biurem podróży lub ich dziecko rozpocznie edukację na preferowanej uczelni. Partnerzy biznesowi z kolei, korzystając z naszych usług, podejmują decyzję czy udzielić danemu klientowi kredytu lub innej formy finansowania oraz nawiązać współpracę z danym kontrahentem. Jesteśmy dumni, że od kilkunastu lat możemy wspierać klientów w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych i biznesowych.

Jesteśmy w takim momencie ewolucji, kształtowanym przez wszechobecną digitalizację i wychodzenie do świata online, że dane jako koło napędowe rozwoju nabierają znaczenia, jakiego im jeszcze do tej pory nie przypisywano. To dane i przede wszystkim sposób, w jaki z nich będziemy korzystać będą decydowały o sukcesie, nie tylko sama technologia. Chcemy, żeby nasze dane dalej pomagały podejmować właściwe decyzje. Dlatego też uważam, że wartość rzetelnej informacji jest dziś nie do przecenienia, a ERIF od początku swojej działalności stawia na transparentną komunikację. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej na polskim rynku, od kilku lat - co kwartał udostępniamy statystyki dot. wolumenu i struktury naszej bazy danych, zweryfikowane przez niezależny podmiot poświadczający. Teraz dodatkowo stworzyliśmy wygodne rozwiązane - raport online, dzięki któremu sprawdzanie statystyk dotyczących bazy ERIF możliwe jest w dowolnym miejscu i czasie. Umożliwiamy pobranie aktualnych danych oraz tych z poprzednich kwartałów. Dodatkowo - stawiając na komfort użytkownika, statystyki można obejrzeć także w postaci interaktywnych wykresów, które są pomocne w porównywaniu różnych zagadnień i okresów.   

Mam nadzieję, że nasz serwis spełni Państwa oczekiwania i stanie się wartościową propozycją,  wspierającą Państwa działalność zawodową lub potrzeby prywatne.

Edyta Szymczak
Prezes Zarządu ERIF BIG S.A.