Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Kontakt

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Aleje Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

NIP: 526-27-53-128
KRS: 0000182408
REGON: 015613573
Kapitał zakładowy: 4 600 000 PLN wpłacony w całości

Grupa KRUK

Jesteś zainteresowany współpracą?
Obszar Klienta Strategicznego
22 594 25 30
biznes@erif.pl

Masz pytanie w sprawie raportu?
marketing@erif.pl

Reprezentujesz media?
media@erif.pl

www.erif.pl