Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Konsumenci

Liczba konsumentów w bazie ERIF na koniec I kwartału 2022 r. wyniosła
4 941 652

Informacja o strukturze wszystkich zobowiązań w podziale na rodzaj i przedział wartości

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 2001 87 693 529 7 954 808 192,20 zł
200 - 500 zł 15 071 591 4 193 814 158,20 zł
500 - 1 000 zł 2 514 896 1 712 309 862,08 zł
1 000 - 3 000 zł 3 605 064 6 370 652 062,61 zł
3 000 - 10 000 zł 2 287 875 11 650 362 536,38 zł
powyżej 10 000 zł 546 424 20 589 466 299,35 zł
Razem 111 719 379 52 471 413 110,82 zł

1 Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.

Zobowiązania negatywne

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 2001 125 656 13 215 396,64 zł
200 - 500 zł 326 820 109 953 616,00 zł
500 - 1 000 zł 383 171 277 904 230,87 zł
1 000 - 3 000 zł 822 428 1 507 238 018,46 zł
3 000 - 10 000 zł 730 973 3 918 357 365,88 zł
powyżej 10 000 zł 533 162 20 420 501 688,49 zł
Razem 2 922 210 26 247 170 316,34 zł

1 Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych.

Zobowiązania pozytywne

  Liczba zobowiązań Wartość zobowiązań
poniżej 200 zł 87 567 873 7 941 592 795,56 zł
200 - 500 zł 14 744 771 4 083 860 542,20 zł
500 - 1 000 zł 2 131 725 1 434 405 631,21 zł
1 000 - 3 000 zł 2 782 636 4 863 414 044,15 zł
3 000 - 10 000 zł 1 556 902 7 732 005 170,50 zł
powyżej 10 000 zł 13 262 168 964 610,86 zł
Razem 108 797 169 26 224 242 794,48 zł

Konsumenci w bazie danych ERIF BIG S.A.

  Zobowiązania negatywne Zobowiązania pozytywne Razem
Łączna liczba konsumentów1 1 514 590 3 783 895 4 941 6522
Udział % liczby konsumentów3 30,65% 76,57% 100%
Łączna liczba zobowiązań 2 922 210 108 797 169 111 719 379
Udział % liczby zobowiązań 2,62% 97,38% 100%
Łączna wartość zobowiązań 26 247 170 316,34 zł 26 224 242 794,48 zł 52 471 413 110,82 zł
Średnia liczba zobowiązań konsumenta 1,93 28,75 22,61
Średnia wartość zobowiązań konsumenta 17 329,55 zł 6 930,49 zł 10 618,19 zł

1Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych.

2Różnica wynosi 356 833. Jest to liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz informacje negatywne.

3W tym podmioty posiadające wyłącznie wpisy pozytywne (69,35%), wpisy negatywne (23,43%) oraz oba rodzaje wpisów jednocześnie (7,22%).

Struktura bazy danych ERIF BIG  S.A. według tytułów zadłużenia dla konsumentów