Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Informacja pozytywna

W bazie danych ERIF znajdują się wpisy zawierające informacje pozytywne. Są to zobowiązania spłacone w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie).

Informacja pozytywna to wpis do biura informacji gospodarczej, potwierdzający terminowe wywiązywanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań płatniczych. To pewnego rodzaju referencje, które potwierdzają wiarygodność klienta. W przypadku przedsiębiorstw to z kolei narzędzie wspierające ocenę zdolności kredytowej, czy ocenę ryzyka podjęcia współpracy.

Informacje pozytywną może dopisać bank, sprzedawcy umożliwiający zakup na raty, firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, czy inni przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy wystawili fakturę z odroczonym terminem płatności.

Informacja pozytywna w bazie danych ERIF BIG S.A.

Liczba wpisów pozytywnych w bazie ERIF na koniec I kwartału 2022 wynosi
137 201 889

Struktura ilościowa zobowiązań pozytywnych w bazie danych ERIF BIG S.A. od I kwartału 2020 r.

Czym skutkuje informacja pozytywna?

Posiadanie pozytywnej historii płatniczej może przynieść wiele korzyści. W ten sposób buduje się opinię wiarygodnego i rzetelnego klienta lub przedsiębiorstwa, co korzystnie wpływa na możliwość negocjowania warunków i uzyskania atrakcyjnej oferty.

Liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne w podziale na województwa (w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców)